Reprezentuj Uniwersytet Jagielloński

 Droga do Reprezentacji Sportowej UJ:

1_ok

IDŹ NA TRENING I UZYSKAJ ZGODĘ TRENERA NA UDZIAŁ W TRENINGACH SEKCJI

4_azs

DOŁĄCZ DO CZŁONKÓW KU AZS UJ – kliknij i uzupełnij dane

5_cpa

WYGENERUJ CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI AKADEMICKIEJ – kliknij  i uzupełnij dane

3_trener

IDŹ DO DZIEKANATU I ZDOBĄDŹ PIECZĄTKI NA CPA
(pieczątka uczelni, pieczątka i czytelny podpis pracownika UJ)

3_trenerDOSTARCZ CPA DO BIURA KU AZS UJ
8_start

TRENUJ, TRENUJ, TRENUJ….. I ZDOBĄDŹ UZNANIE TRENERA

9_medaleSTARTUJ W ZAWODACH
10_punkty

OTRZYMAJ PROFITY
(Punkty do nagrody Rektora, Zaświadczenia osiągnięć np. do programu Erasmus, wpisy do suplementu dyplomu)