Sekcje

Zajęcia odbywają się tylko w roku akademickim oraz prawo uczestniczenia w zajęciach mają, pod warunkiem zakwalifikowania przez opiekuna, członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.